Celem Programu Poleceń Pracowniczych jest zachęcenie pracowników Gebrueder Peitz Polska do rekomendowania kandydatów, którzy spełniają wymagane kryteria rekrutacyjne i pasują do kultury organizacyjnej firmy. Dzięki Programowi Poleceń Pracowniczych pracownicy aktywnie wspierają proces rekrutacji oraz stają się ambasadorami firmy na zewnątrz.

Każdy pracownik, zatrudniony w Gebrueder Peitz może otrzymać bonus w ramach Programu Poleceń Pracowniczych. Warunkiem otrzymania bonusu jest polecenie kandydata, który przejdzie przez proces rekrutacji, zostanie zatrudniony i przepracuje w Gebrueder Peitz Polska min. 3 miesiące. Wówczas polecający otrzyma bonus w wysokości 1000zł, a po kolejnych 3 miesiącach kolejny 1000 zł. Uprawnienie do otrzymania bonusu pracownik polecający nabywa z chwilą upływu trzymiesięcznego i sześciomiesięcznego okresu zatrudnienie pracownika rekomendowanego. Dodatkowym warunkiem wypłaty bonusu jest pozostawanie przez pracownika polecającego w stosunku pracy z Gebrueder Peitz Polska w dniu powstania po stronie tego pracownika uprawnienia do otrzymania bonusu.

Wolne stanowiska są komunikowane przez Dział Personalny poprzez ogłoszenia na tablicach informacyjnych, na stronie gppl.pl.eu/praca, w mediach społecznościowych oraz przez współpracujące z Gebrueder Peitz Polska portale jak: pracuj.pl, itd

Każdy pracownik Gebrueder Peitz Polska może polecić kandydata do pracy poprzez czytelne uzupełnienie formularza i załączenia CV wraz z danymi kontaktowymi. Z Programu Poleceń Pracowniczych wyłączeni są wszyscy zarządzający pracownikami oraz dział Kadr. Udział w Programie Poleceń Pracowniczych jest dobrowolny. Liczba polecanych osób jest nieograniczona. Polecony kandydat przechodzi standardowy proces rekrutacji. Pracownik polecający nie może uczestniczyć w rekrutacji polecanego kandydata. Jeśli polecany kandydat zaaplikował poprzez inne źródło (stronę internetową, zostawienie CV w skrzynce na portierni itp.), liczy się kolejność zgłoszenia. Polecony kandydat powinien przepracować w Gebrueder Peitz Polska min. 3 miesiące. W ten okres nie wliczają się urlopy bezpłatne, zwolnienia lekarskie dłuższe niż 2 tygodnie, urlopy wychowawcze, okres tymczasowego aresztowania.  Bonus dla pracownika polecającego jest wypłacany wraz z wynagrodzeniem, po przepracowaniu przez polecanego pracownika 3 miesięcy i 6 miesięcy, licząc do zakończenia miesiąca. Przykład: kandydat podjął pracę 15 stycznia. Polecający pracownik otrzyma bonus w ramach PPP wraz z wynagrodzeniem za kwiecień i lipiec.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem kadr.