Nazwa projektu:
Prace B+R nad opracowaniem zrobotyzowanego procesu obróbki korpusów silników samochodowych (V6/V8).

Cel projektu:
Projekt GPPL obejmuje przeprowadzenie prac rozwojowych w celu opracowania zrobotyzowanego procesu obróbki korpusów widlastych silników samochodowych V6 oraz V8 (innowacja procesowa -1 szt.). Projekt jest realizowany w terminie od 01.05.2021 do 31.01.2023r. W ramach projektu zostaną przeprowadzone eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Realizacja prac B+R przyczyni się do zwiększenia efektywności produkcji poprzez zaprojektowanie oraz integrację procesu z wykorzystaniem automatyzacji i robotyzacji z zastosowaniem technologii inteligentnego sterowania urządzeniami (maszynami/robotami).

Wartość projektu
4 257 947,13 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
2 149 207,92 zł