Robert Śmieja - Kontrola Jakości

Artur Osumek i Mirosław Mamczur

Panowie Artur Osumek i Mirosław Mamczur są zawsze dostępni na miejscu w firmie lub pod telefonem, znają każdy zakamarek zakładu, każdy proces, każdą maszynę. Są niezwykłymi fachowcami, mają doskonaly kontakt z załogą i z kierownictwem, potrafią załatwic każdą sprawę. Dodatkowego podkreślenia wymaga zaangażowanie obu Panów i oddanie firmie, które może i powinno być przykładem dla innych. Dziękujemy, że jesteście z nami i możemy z wami pracować.

Zdzisław Waszczuk - Lider Produkcji Jednostkowej

Pan Zdzisław Waszczuk to bez wątpienia Najlepszy Pracownik GPPL 2016!

Kierujemy podziękowania i słowa uznania za wyjątkowe zaangażowanie w pracę w 2016 r., a w szczególności za przygotowanie i wdrożenie projektu uruchomienia nowego procesu obróbki dla jednego z naszych klientów.

Pana aktywny udział w pracach wdrożeniowych w 2016 r. pozwolił firmie z sukcesem zakończyć bardzo wymagającą procedurę ustawienia parametrów procesu na nowej maszynie tokarskiej DMG CTX beta 1250.
Osiągnięte wyniki w zakresie wygładzania powierzchni na średnicy pod montaż pierścienia uziemiającego są wysoce satysfakcjonujące i zostały docenione przez odbiorcę finalnego. Nasz klient od wielu miesięcy zmagał się z problemem powstawania drobinowych wiórów podczas montażu przedmiotowego pierścienia w silnikach, co stanowiło poważne zagrożenie dla jego funkcjonalności, a w konsekwencji mogło doprowadzić nawet do wstrzymania procesu montażu samochodów.

W trakcie wykonywania powierzonych zadań wykazywał się Pan dużą inicjatywą, wytrwałością oraz pomysłowością. Zadania były wykonywane terminowo i z wyjątkową starannością.

Liczymy, iż będzie Pan przekazywał zdobyte doświadczenie innym współpracownikom
a Pana postawa stanowić będzie wzór do naśladowania wśród załogi.

Małgorzata Dąbkowska - Asystentka Zarządu/Specjalistka ds. Zakupów

Doskonała organizacja pracy, podzielność uwagi i niesamowite zdolności komunikacyjne, to tylko kilka z cech jakie wyróżniają Panią Małgorzatę w jej codziennej pracy. Dynamiczna osobowość i zapał z jakim podchodzi do stawianych przed nią wyzwań sprawiają, że Pani Małgorzata stała się niezastąpioną częścią Naszej Firmy. Od lat wspiera Zarząd Gebrueder Peitz Polska swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem. Jej pomysłom oraz  aktywności zawdzięczamy nie tylko świetne wyniki, ale także powodzenie wielu inicjatyw, w tym również tych dotyczących integracji całego Zespołu.
Pani Małgosiu, dziękujemy!

Najlepsi w GPPL

Najlepsi w GPPL to wyróżnieni pracownicy naszej firmy, których doświadczenie, wiedza i zaangażowanie mogą służyć za przykład dla innych. Jesteśmy dumni, że możemy pracować razem wami i jednocześnie doceniamy wasz wkład w rozwój naszej firmy. Każdego dnia pokazujecie, że nie ma rzeczy niemożliwych, a codzienne problemy i trudności można traktować jak wyzwania.

Linie produkcyjne, maszyny oraz oprzyrządowanie z których korzystamy każdego dnia bez waszej pracy byłyby bezużyteczne. To właśnie praca ludzkich rąk jest najważniejsza i pamiętając o tym staramy się nagradzać, premiować i wyróżniać najlepszych. Wiemy, że dając przykład innym możecie pozytywnie wpływać na nasz cały zespół. Dziękujemy!