GPPLTOMY@GPPL.PL - FORMULARZ KONTAKTOWY


Przesyłając nam wiadomość wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu nawiązania kontaktu przez Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Potwierdzam, że zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną oraz Polityką Prywatności dostępną na stronie https://gppl.eu/polityka-prywatnosci/).


SPRAWY PRACOWNICZE W GEBRUEDER PEITZ POLSKA

Sprawy Pracownicze – Dni Kadrowe

Wszelkie sprawy związane z zatrudnieniem w Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o. są prowadzone przez Dział Kadr.

Dni Kadrowe – wtorek i czwartek w godz. 13.30 – 14.30

Polityka zatrudniania i wynagradzania

Wszyscy Pracownicy Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o. są traktowani równo w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia oraz mają zapewniony równy dostęp do awansu i szkoleń podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.

Kreując politykę zatrudnienia, Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o. przestrzega między innymi zakazu dyskryminacji – zarówno bezpośredniej jak i pośredniej oraz wszelkich działań, których skutkiem mogłoby być naruszenie godności pracownika lub stworzenie nierównych warunków pracy. W szczególności oferujemy Pracownikom jednakowe warunki pracy bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową czy pochodzenie etniczne. Pracownicy mają zapewnione jednakowe wynagrodzenie za pracę jednego rodzaju czy wartości, adekwatne do wykonywanych zadań i osiąganych wyników.

Dialog Społeczny – Etyka Pracy

Jesteśmy otwarci na dialog społeczny, wymianę myśli i poglądów na temat naszej firmy i zatrudnienia. Zachęcamy wszystkich pracowników do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, przemyśleniami i emocjami związanymi z Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o..

Skrzynka Kontaktowa dla Pracowników

Specjalnie dla pracowników uruchomiliśmy skrzynkę kontaktową za pośrednictwem, której można zgłaszać wszelkie spostrzeżenia i uwagi związane z pracą i jej etyką, organizacją pracy, komunikacją w firmie, a także wszystkimi ważnymi sprawami dotyczącymi pracowników Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o.. Napisz do nas na adres GPPLtoMY@GPPL.PL albo skorzystaj z formularza: